Ver todos los servicios

Serveis Diagnòstics i de Suport

Anatomia patològica

Inici > Quadre mèdic > Anatomia patològica

Anatomia patològica

Anatomia Patològica

Laboratori HM Sant Jordi

L’Anatomia Patològica Humana és la branca de la Medicina que s’ocupa de l’estudi, per mig de les tècniques morfològiques, de les causes, desenvolupament i conseqüències de les malalties.
 
La fi última és el diagnòstic correcte de les biòpsies, peces quirúrgiques, citologies i autòpsies. 
 
En el cas de la Medicina, l’àmbit fonamental són les malalties humanes, sense oblidar la patologia experimental y de recerca i la patologia comparada. L’Anatomia Patològica és una especialitat mèdica que posseeix un cos doctrinal de caràcter bàsic que fa que sigui, per una part, una disciplina acadèmica autònoma i, per una altra, una unitat funcional en l’assistència mèdica, per la qual, els seus objectius es troben al Departament o Servei de caràcter central i d’orientació diagnòstica. Aquest caràcter de disciplina bàsica li confereix especial importància en la docència de pre i post graduats, així com en la investigació clínica.