Ver todos los servicios

Serveis de Pediatria

Cirurgia Pediàtrica

Inici > Quadre mèdic > Cirurgia Pediàtrica

Cirurgia Pediàtrica

Cirurgia Pediàtrica

La cirurgia pediàtrica és una especialitat quirúrgica que es dedica al diagnòstic, cura preoperatoria, operació i postoperatori dels problemes que presenta el fetus, lactant, escolar, adolescent i jove adult.

Cirurgia Maxilofacial Pediàtrica

 • Cirurgia del pavelló auricular: Orelles en nansa. Diagòstic, seguiment i intervenció en casos concrets.

 • Apèndixs preauriculars. Diangòstic, seguiment i intervenció en casos concrets.

 • Fístules preauriculars. Diangòstic, seguiment i intervenció en casos concrets.

 • Fístules d'arc branquial, quists i tumoracions cervicals. Diangòstic, seguiment i intervenció en casos concrets.

 • Tractament quirúrgic de la rànula i mucocele. Seguiment i intervenció en casos concrets.

 • Tractament del fre lingual. Seguiment i intervenció en casos concrets.

 • Nevus. Patologia cutània. Exèresi després de valoració dermatològica favorable.

 • Quists de cua de cella. Seguiment i intervenció en casos concrets.

Cirurgia Toràcica Pediàtrica

 • Valoració del pacient amb hiperhidrosi. Valoració inicial, seguiment i tractament en casos concrets.

 • Valoració del pacient amb pectus carinatum i excavatum. Valoració inicial i seguiment.

 Cirurgia Abdominal Pediàtrica

 • Quists umbilicals. Diagnòstic i tractament (resecció).

 • Hèrnia umbilical. Diagnòstic, seguiment i tractament (herniorràfia umbilical).

 • Hèrnia epigàstrica. Diagnòstic, seguiment i tractament (herniorràfia epigàstrica).

 • Hèrnia supraumbilical. Diagnòstic, seguiment i tractament (herniorràfia supraumbilical).

 • Hèrnia inguinal. Diagnòstic, tractament laparoscòpica (tècnica de PIRS, Búrnia) o cirurgia oberta segons cas concret i seguiment.

 • Patologia del conducte onfalomesentèric (diverticle de Meckel). Valoració, diagnòstic i tractament. Resecció laparoscòpica en casos concrets.

 • Patologia del conducte uracal (urac). Valoració, diagnòstic i tractament. Resecció laparoscòpica o umbilical en casos concrets.

 • Colelitiasi. Seguiment i resecció laparoscòpica en casos concrets.

 • Seguiment d'apendicitis i peritonitis intervingudes. No atenem urgències

 • Malaltia de Hirschsprung. Seguiment de pacients intervinguts.

 • Patologia anorectal. Seguiment de pacients intervinguts.

 • Fissura anal. Diagnòstic, tractament mèdic i seguiment en casos concrets.

 • Fístula anal. Diagnòstic, tractament mèdic i seguiment en casos concrets.

 • Abscessos perianals. Diagnòstic, tractament mèdic i seguiment en casos concrets.

 • Quist sacre. Sinus pilonidal. Diagnòstic, tractament quirúrgic endoscòpic mitjançant tècnica PEPSiT i seguiment en casos concrets.

Cirurgia Urològica

 • Fimosi. Valoració, seguiment i tractament mèdic i/o quirúrgic en cas dindicació mèdica.

 • Frenet peneà curt. Diagnòstic, intervenció (frenectomia peneana) i seguiment.

 • Criptorquídia. Seguiment i intervenció (orquidopèxia) mitjançant abordatge laparoscòpic, inguinal, inguinoescrotal i escrotal segons cas concret.

 • Hipospàdies distals. Diagnòstic, seguiment i intervenció en casos concrets.

 • Incurvació peneana. Diagnòstic, seguiment i intervenció (ortoplàstia) en casos concrets.

 • Estenosi meatal. Diagnòstic, seguiment i intervenció (meatotomia) en casos concrets.

 • Tractament del varicocele. Diagnòstic, seguiment i abordatge quirúrgic en casos concrets.

 • Escrot agut (torsió testicular, torsió d'hidàtide testicular, orquiepididimitis). Diagnòstic, tractament i seguiment. No atenem urgències, però podem fer-ne un seguiment posterior.

 • Sinèquies de llavis menors. Diagnòstic, seguiment i tractament en casos concrets.

 • Hipertròfia de llavis menors. Diagnòstic, seguiment i intervenció (nimfoplàstia) en casos concrets.

Cirurgia Plàstica Pediàtrica

 • Cirurgia del pavelló auricular. Orelles en nansa. Valoració i intervenció en casos concrets.

 • Trastorns de la mama. Ginecomàstia. Valoració i intervenció en casos concrets.

 • Tractament amb botox per a la hiperhidrosi palmoplantar. Valoració i aplicació en casos concrets.

 • Exèresi de lesions benignes cutànies. Valoració i intervenció en casos concrets.

Cirurgia de l'ungla encarnada:

 • Tractament de la undia encarnada o onicocriptosi. Valoració i tractament amb anestèsia local, onicectomia i matricectomia unguial a l'onicocriptosi.