Ver todos los servicios

Especialitats Mèdiques

Neuropsicologia

Inici > Quadre mèdic > Neuropsicologia

Neuropsicologia

Neuropsicologia

La Neuropsicologia permet avaluar d'una manera detallada la memòria i altres funcions cognitives com el llenguatge, l'orientació, les habilitats visuoespacials o la capacitat de planificació. 

El test neuropsicològic o avaluació neuropsicològica és un conjunt de proves orals i escrites administrades per una especialista en neuropsicologia i que permeten quantificar de manera objectiva aquestes funcions cognitives. Ens permet conèixer si aquestes funcions estan o no dins de la normalitat per a una edat i un nivell educatiu determinat. Aquesta informació és fonamental per poder caracteritzar alguns problemes de memòria i també per poder comparar quin és l'evolució d'aquests problemes en el temps, ja que permeten fer una comparació molt objectiva dels mateixos.

La neuropsicologia és especialment important en l'avaluació de malalties que afecten a la memòria, al llenguatge o a l'orientació, com la malaltia d'Alzheimer, la demència vascular o els problemes de memòria associats a la depressió.

Pot obtenir més informació sobre les proves de neuropsicologia de HM Sant Jordi aquí