Ver todos los servicios

Especialitats Mèdiques

Neurologia

Neurologia

Neurologia

La Neurologia estudia les malalties i lesions que afecten el sistema nerviós central (cervell i mèdul·la espinal) i el sistema nerviós perifèric (arrels, plexes nerviosos, nervis i músculs).

A Neurologia es realitza el diagnòstic i tractament en:

• Mal de cap, facial i ocular (cefalea tensional, migranya, neuràlgia del trigemin, etc.)
• Mareig i falta d’equilibri (inestabilitat)
• Pèrdua de memòria i d’altres funcions cognitives (malaltia d’Alzheimer i altres demències)
• Trastorns del moviment (tremolor esencial, malaltia de Parkinson, distonia, síndrome de les cames inquietes, etc.)
• Malalties vasculars cerebrals (ictus)
• Epil·lèpsia
• Visió doble d’origen neurològic (diplòpia)
• Altres trastorns que cursen amb pèrdua de força i/o sensibilitat, formigor o dolor. (Polineuropaties, Esclerosi Múltiple, dolor neuropàtic, etc.)

El diagnòstic i tractament de les malalties neurològiques es basa en una entrevista clínica i una exploració física especialitzades. Sovint cal complementar aquesta informació amb alguna prova addicional (proves de neuroimatge com el TC o la RMN, analítiques específiques, electromiograma, test neuropsicològic o altres).

Alguns símptomes poden estar desencadenats o agreujats per tensions musculars i per problemes de la columna vertebral i de mobilitat articular. Per exemple:

• Símptomes després d’una fuetada cervical o d’un traumatisme craneal, cefalea cervicogènica (mal de cap d’origen cervical),,alguns casos de mareig/inestabilitat.
• Deformacions posturals, dolor i/o agreujament de la dificultat en el moviment en malalties que s’acompanyen de rigidesa (Malaltia de Parkinson, espasticitat, distonia,etc.)

A Neurologia d’HM Sant Jordi ens ocupem d’aquests aspectes músculoesquelètics i oferim una valoració i tractament integrals mitjançant el mètode de fisioteràpia Reeducació Postural Global (RPG®)